Privacy statement meneerhelderder.nl

Privacy beleid

Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom informeren over ons internetbeleid en de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, die u ons online toevertrouwd, alleen voor hetgeen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het kan voorkomen dat de server(s) die de toegang tot deze site mogelijk maakt/maken, zich niet in het land bevindt/bevinden van waaruit u op deze site terecht bent gekomen. Het verzamelen, bewerken en gebruiken van persoonsgegevens gebeurt echter altijd in overeenstemming met ons privacybeleid.

Meneer Helderder Werkplaats voor architectuur behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in haar beleid. Kijkt u dus altijd voor het actuele beleid op onze website. Neemt u even tijd om nauwkeurig ons beleid na te lezen:
– Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw verzoeken te kunnen voldoen en om u beter van dienst te kunnen zijn.
– Wij sturen u alleen de informatie waar u om heeft gevraagd, of informatie die naar onze mening relevant is voor u.

 

Copyright [2014] | Meneer Helderder werkplaats voor architectuur