WPML not installed and activated.

Voorwaarden voor gebruik van deze website

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die er aan de samenstelling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ons, maar slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Heeft u vragen of twijfels, neem dan altijd contact met ons op.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Meneer Helderder Werkplaats voor architectuur. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Meneer Helderder Werkplaats voor architectuur is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Prijzen op de website

Aan de berekening van de weergegeven prijzen en de indeling in prijscategorieën is veel zorg en aandacht besteed om u in een vroeg stadium duidelijkheid te geven over de kosten. De bouwcategorie waarin u valt zal in overleg met u besproken worden. Meneer Helderder hanteert deze prijzen dan als vaste opdrachtsom. Het kan voorkomen dat Meneer Helderder een meerprijs moet rekenen. Dit gebeurt altijd voor aanvang van de opdracht en in overleg met u. Reden voor een meerprijs (bij een verbouwing) is bijvoorbeeld het ontbreken van tekeningen van uw bestaande huis.

Overige kosten

Meneer Helderder rekent naast de vaste opdrachtsom ook nog drie andere (variabele) kosten, namelijk:

1. Reiskosten

2. Drukkosten

3. Maquettekosten

Reiskosten

De reiskosten zijn afhankelijk van de lokatie waar u woont of waar u wilt bouwen. Als u woont in de postcodegebieden 1000 tot en met 1500 of in de postcodegebieden 2000 tot en met 2100 dan rekent Meneer Helderder geen reiskosten. Woont u buiten deze postcodegebieden dan rekent Meneer Helderder een reiskostenvergoeding. Hoeveel dit is, is afhankelijk van waar u woont. Meneer Helderder rekent de reiskosten van tevoren uit en legt deze aan u voor. Voor een vrijblijvende kennismaking betaalt u helemaal niets, dus ook geen reiskosten.

Drukkosten

De drukkosten zijn voor elk project verschillend. Meneer Helderder drukt tekeningen tijdens het ontwerpen, maar ook voor de presentatiedocumenten en bouwtekeningen. Een klein project vraagt minder papier dan een groot project. De drukkosten zijn €4,50 voor een bouwtekening op grootformaat (A0). De kosten voor A3 kleur en A4 kleur zijn respectievelijk €1,53 en €0,85. De kosten voor A3 zwartwit en A4 zwartwit zijn €0,55 en €0,26.

Maquettekosten

Soms maakt Meneer Helderder ter verduidelijking van een ontwerp een maquette. Vooraf zal Meneer Helderder u toestemming vragen voor het maken van een maquette en de aanschaf van de maquettematerialen. De materiaalkosten zal Meneer Helderder dan aan u doorberekenen. Er wordt in overleg met u een maximaal budget aan materialen vastgesteld.